Per Berg - keramiker - kristallglasyr - porslin - stengods


Jag har haft keramik och glasfusingkurser i många år för Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Nu har jag möjlighet att lägga flera timmar på keramik i min egen verkstad. Jag arbetar med unika föremål och då främst med olika kristallglasyrer på drejade vaser och fat. Även unika kavlade vaser och burkar mm med stengodsglasyrer ingår i min kollektion. Mina föremål är gjorda i porslin och stengods.


Visade bilder är några exempel på vaser och fat som jag har gjort.

Priser på vaser ligger på storleksordningen från 200 kronor till 1500 kronor. Höjden på vaser är ca 200 mm och mer.


Generalsgatan 6   21133 Malmö

Tel 070-3162629

per-berg@telia.com

perskeramik.blogspot.com/